Liền kề NV01 – 07 diện tích 115m2

    Giá: 5.500.000.000